Reklamacje i zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie praw konsumentów (Dz.U.z 2000 r. Nr 22 poz.271 z późniejszymi zmianami) klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od daty wydania towaru, na zasadach określonych w Ustawie.

Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.


Reklamacje będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.).

W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny produktu. 

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty wpłynięcia, a o jej wyniku Klient zostanie niezwłocznie powiadomiony.
Koszty powtórnej wysyłki towaru w wypadku uznanej reklamacji pokryje Pikinini. W przypadku uznanej reklamacji połaczonej ze zwrotem ceny produktu,
sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu, Kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora, korzystając z ogólnoeuropejskiej platformy internetowej http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z procedurami reklamacji i zwrotu.

pobierz szablon dokumentu reklamacji
pobierz szablon dokumentu zwrotu towaru